Ærlig. Forretning.

Vier Advokatfirma

Vi hjelper bedrifter med å skape ærlig forretning gjennom forebygging av økonomisk kriminalitet og undertrykkelse. Med vår spisskompetanse og praktiske erfaring gjør vi bedrifters hverdag enklere.

Om oss/kontakt

Vi er jurister og økonomer med stort engasjement for våre fagområder. Vår spesialisering er å omsette lovkrav til praktiske løsninger. Vi har et stort nettverk og jobber tett sammen med andre spesialister, både nasjonalt og internasjonalt.

Les mer

Irmela van der Bijl Mysen

Irmela van der Bijl Mysen

Else-Cathrine Lund

Else-Cathrine Lund

Roar Østby

Roar Østby

Heidi Lombnes

Heidi Lombnes

Vier har bistått oss med etableringen av vår praktiske tilnærming til aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden (Åpenhetsloven). Det handler om komplekse leverandørkjeder og høy finansiell og omdømmemessig risiko - og det handler om å forstå hvor man skal begynne og hvor langt man skal gå. Det å få hjelp fra eksperter med praktisk erfaring som forstår forretningsprosesser har vært avgjørende. Mye arbeid gjenstår, men vi føler oss trygge på at vi har kommet i gang på riktig måte og vi forstår hva vi må gjøre videre.

VIER KLIENT

Våre arbeidsområder

Vår rådgivning er operativ innenfor alle sentrale områder hvor vi vi bistår med å omsette lovkrav til effektive, interne arbeidsprosesser.